เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์สินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นำโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า 12 ปี ดร.กุลภัทร กมล 

OUR BRAND

BBA บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา
MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

Ph.D  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (Ph.D.PM.) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเวล จีเวล แอนด์ เจมส์ จำกัด

พ.ศ. 2562-2563 – CEO บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ อ็อคเคชั่น จำกัด ให้บริการด้านการตลาดครบวงจร

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกรุ๊ป โกลบอล เทรด จำกัด

พ.ศ. 2555 – 2559 เจ้าของแบรนด์ Senses skincares ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B24

พ.ศ. 2552 – 2562 เจ้าของกิจการนำเข้าและขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์